主题:太坑了——读《左传》《僖公四年》 -- 回车

新兵营地 导读 复 10 阅 6149

全看 分页 树展 一览 主题

2018-12-21 02:33:13
主题:4383397
回车回车`69942`/bbsIMG/face/0000.gif`70`2809`6738`59670`从五品下:朝散大夫|游击将军`2011-02-21 00:23:34`
太坑了——读《左传》《僖公四年》 36

《左传》《僖公四年》:

四年,春,齊侯以諸侯之師侵蔡,蔡潰,遂伐楚。

楚子使與師言曰:君處北海,寡人處南海,唯是風馬牛不相及也。不虞君之涉吾地也,何故?

管仲對曰:昔召康公命我先君大公曰,五侯九伯,女實征之,以夾輔周室,賜我先君履。東至于海,西至于河,南至于穆陵,北至于無棣。爾貢包茅不入,王祭不共,無以縮酒,寡人是徵。昭王南征而不復,寡人是問。

對曰:貢之不入,寡君之罪也,敢不共給,昭王之不復,君其問諸水濱。

師進,次于陘。

夏,楚子使屈完如師。師退,次于召陵。

齊侯陳諸侯之師,與屈完乘而觀之,齊侯曰:豈不穀是為,先君之好是繼,與不穀同好如何?

對曰:君惠徼福於敝邑之社稷,辱收寡君,寡君之願也。

齊侯曰:以此眾戰,誰能禦之?以此攻城,何城不克?

對曰:君若以德綏諸侯,誰敢不服?君若以力楚國方城以為城,漢水以為池,雖眾,無所用之。

屈完及諸侯盟。

全篇基本上是齐楚的口水仗,打了两个回合。

第一个回合。

楚国的外交部发言人质问:你在北边,我在南边,风马牛不相及,你跑我家里来干啥?

齐国的总理兼盟军统帅管仲振振有词:当年联合国总统给我们家授权过,哪哪我们都可以去。此次为两件事而来,第一,给联合国进贡的包茅(楚国特产,过滤酒渣,祭祀时为表示诚意,先把酒洒在包茅上,过滤掉酒渣,这样渗透到地里的就是比较纯的酒)为什么停了?害的联合国没法搞祭祀;第二,300年前,联合国前总统到你们这边来玩水,结果失踪了,到底咋回事?

楚国的外交部发言人不卑不亢:关于包茅进贡不及时的问题,确实是我们的错,我们会恢复进贡,但前总统失踪的事,具体情况我不了解,你们可以到水边的有关部门去打听。

第二回合,齐侯与楚国外交部官员屈完,一边阅兵,一边进行了坦率的交流。

齐侯呵呵:我也不想这样,我们友好怎么样?

屈完呵呵:齐总到我们这儿来,是我家老板的福气啊,我家老板也想交你这个朋友啊。

齐侯哈哈:瞅瞅,瞅瞅,厉害了我的兵,这要撒出去,见谁灭谁,攻城头,一攻一个准!

屈完哈哈:我看那,还是以德服人比较好,齐总真想露两手,我们别的没有,可以用方城山和汉水河,陪你玩玩。

两个回合的嘴炮放完,本来是齐国领着一帮小诸侯国气势汹汹来伐楚,最后,楚国却又和那一帮小诸侯国结成盟友,都盟友了,还打个毛线,然后大概是各回各家,各找各妈。

读完整篇,不仅疑窦丛生,从春整到夏,不顾路途遥远,劳师动众,就为过把嘴瘾?这也太坑太无聊了吧,齐国究竟图个啥?

再看此篇首句。

春,齊侯以諸侯之師侵蔡,蔡潰,遂伐楚。

哦,原来在盟军伐楚前,还“侵蔡”过,将蔡国大败以后,才伐的楚,那么“侵蔡”和“伐楚”之间是啥关系?

难道“伐楚”必须先“侵蔡”?

莫非蔡国这个小国是楚国的爪牙,必须先斩掉它,为后面大战做准备?

但是通篇看下来,后面全是动嘴,没有大战,真动手的还是前面的“侵蔡”。

有没有可能,齐国盟军此次军事行动的目标就是蔡国?

司马迁说,然也。

《史记》【齐太公世家】里面,司马迁是这么说的:

二十九年,桓公與夫人蔡姬戲船中。蔡姬習水,蕩公,公懼,止之,不止,出船,怒,歸蔡姬,弗絕。蔡亦怒,嫁其女。桓公聞而怒,興師往伐。

这段话中的29年,就是僖公4年的前一年。

看这段话,真真验了一句话,啥叫“友谊的小船说翻就翻”。

一个字,太坑了!

本来两口子划个小船,多浪漫啊,没想到男的怕水,女的呢,还一个劲的晃,还劝不住,把男的惹火了,上岸就让女的回娘家,这又把老丈人惹毛了,咱还能在你这一棵树上吊死,你不要,我让女儿嫁别人,男的听到之后更火了,这老丈人太不地道,我要灭掉你这个国家。

这都叫啥破事呀,划个小船,都能划出一个灭国之战来。

好了,总算知道“侵蔡”的原因了,可“侵蔡”就“侵蔡”,又扯上楚国是几个意思。

这个问题还是请韩非子解释一下。

在《韩非子--外储说左上》里面,韩非子叙述了为什么要扯上楚国的原因。

蔡女为桓公妻,桓公与之乘舟,夫人荡舟,桓公大惧,禁之不止,怒而出之。乃且复召之,因复更嫁之。桓公大怒,将伐蔡。仲父谏曰:“夫以寝席之戏,不足以伐人之国。功业不可冀也,请无以此为稽也。”桓公不听。仲父曰:“必不得已,楚之菁茅不贡于天子三年矣,君不如举兵为天子伐楚。楚服,因还袭蔡,曰:'余为天子伐楚,而蔡不以兵听从',遂灭之。此义于名而利于实,故必有为天子诛之名,而有报仇之实。”

太坑了啊 啊 啊。。。。


  • 本帖 6 回复
通宝推:桥上,农民家的狗,钓者任公子,楚庄王,铁手,
最后于2018-12-21 02:38:36改,共1次;
2018-12-21 02:33:13

全看 分页 树展 一览 主题